Logo - Creación de logo - complemento alimenticio para músicos (japón)